Informasjon vedr. treninger og planlagte arrangement som følge av COVID-19/Corona-virus.

Cheerleading er en sport hvor utøverne er veldig tett på hverandre til en hver tid og det vil pr i dag ikke være mulig å gjennomføre treninger på en forsvarlig måte. Vi forstår att dette vil være skuffende for flere av våre utøvere, men vi mener dette er et fornuftig tiltak på bakgrunn av det som har blitt signalisert fra FHI og NIF og vi ønsker å ivareta våre utøvere på best mulig måte. Vi oppfordrer også våre medlemmer, utøvere og deres foreldre til å holde seg godt oppdatert hva angår informasjon fra helsemyndighetene, herunder nye tiltak og regler som berører sporten, og følge de råd som til enhver tid blir gitt.

Våre idrettsutøvere skal være med å ta vår del av et samfunnsansvar på å ikke øke smittespredning ytterligere. Styret og trenere har derfor besluttet følgende tiltak for Soon Cheerleading.

 

Treninger

Samtlige treninger fra og med 12. mars 2020 til og med 13. april 2020 er avlyst. Dette gjelder alle lag.

 

Konkurranser

  • NM/NCL 21.-22.3 er avlyst. Les mer her: https://nmcheer.no/
  • Trondheim Open er utsatt på ubestemt tid.

På grunn av den ustabile situasjonen, har styret vedtatt å ikke planlegge eller gjennomføre utenlandsturer på nåværende tidspunkt. Vi har foretatt en helhetsvurdering der vi har risikovurdert hvordan en slik tur kunne rammet våre utøvere både i et helse- og i et økonomisk perspektiv. I tillegg har vi vurdert faren for å kunne bli satt i karantene 14 dager under reisen eller at arrangementet plutselig avlyses.

 

Årsmøte 16.3.20

Årsmøtet var planlagt gjennomført på Brevik skole, som er stengt fom 13.3.2020. Styret avventer informasjon fra NIF på om det er mulig å gjennomføre årsmøtet elektronisk. 

 

Løpende vurdering

Styret og trenere vurderer tiltak fortløpende og forholder oss til en hver tid til informasjon fra Folkehelseinstituttet, Idrettsforbundet og kommunelegen i Vestby. Ny informasjon vil komme fortløpende og informasjon til medlemmer, utøvere og foresatte vil i hovedsak blir sendt ut via Spond.

 

Eventuelle spørsmål sendes til post@screbels.no