Registrer kontaktinfo

Foresatte som er med på arrangement i regi av SC Rebels må registrere kontaktinformasjonen, som påkrevet av FHI for arrangement. 

Covid-19

Det er til enhver tid nye retningslinjer som idretten må forholde seg til. Vi vil på denne siden holde deg oppdatert om hvilke regler som er gjeldende. 

Regler for cheerleading

Gjeldende fra 11. august 2020

Generelle retningslinjer

 • Treningen skal foregå på en sikker og trygg måte for å unngå skader og farlige situasjoner.
 • Maks 20 personer i en treningsgruppe. Det kan være flere treningsgrupper på samme område, så lenge smittevernreglene overholdes.
 • Det skal være minst 1 trener per treningsgruppe for å kontrollere at smittevernreglene følges.
 • Treningen kan foregå utendørs eller innendørs, så lenge det er mulig å følge de smittevernregler og retningslinjer gitt av Helsedirektoratet.
 • Felles utstyr som cheermatter, airtrack, o.l. kan benyttes, dersom utøverne vasker hendene godt, både før og etter aktiviteten. Alt utstyr med vaskbare overflater, f.eks. airtrack og dansematter, skal i tillegg vaskes mellom treningene.
 • Sikre gode hygienerutiner i forbindelse med aktivitet, uavhengig om man er ute eller inne. Håndvask skal tilgjengeliggjøres, håndsprit kan brukes der håndvask ikke er tilgjengelig.
 • Garderober kan benyttes, så lenge det er mulig å opprettholde avstandskravet om 1 meter mellom personer. Vi anbefaler at utøvere kommer ferdig skiftet.
 • Det skal føres og lagres oppmøtelister for hver trening med navn og kontaktinfo.
 • Utøvere og trenere oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra treningen.
 • Foresatte kan levere og hente barna sine ved trening, men skal ikke oppholde seg i treningslokalet.
 • Ved ankomst, pauser og avreise skal alle, uansett alder, holde 1 meter avstand.
 • Personer som er smittet med Covid-19, sitter i karantene, har symptomer på luftveisinfeksjon, viser tegn på sykdom, eller ikke følger de instruksjoner klubben gir for utøvelse av aktiviteten, får ikke delta i treningen. Dette gjelder også for trenere.
?

Utøvere tom 19 år

 • Stunting i groupstunt/partnerstunt er lov, så lenge alle utøverne i gruppen er 19 år eller yngre. Toss inngår i disse reglene. Maks 5 personer per stuntegruppe.
 • Det anbefales å ha faste stuntegrupper i denne perioden.
 • Pyramider er lov for PeeWee og Junior.
 • Trenere t.o.m. 19 år kan spotte hands-on i turn og stunts.
>

Utøvere over 19 år

 • Utøvere over 19 år skal til enhver tid holde 1 meter avstand til andre.
 • Trenere over 19 år kan spotte andre utøvere hands-on i turn av sikkerhetsmessige grunner, men kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig. Trenere skal ellers holde 1 meter avstand til andre.
 • For utøvere og trenere over 19 år er det IKKE tillatt å stunte, tosse eller spotte hands-on på stunts. Dersom det oppstår en faresituasjon, kan trener gå inn å spotte hvis nødvendig.