De aller yngste

Cheerminions

 

Oppvisningslagene

 

Mini Babybombs, White & Purple

PeeWee Bandits

Konkurranselagene

Junior Divas

Junior Dynamite

Senior Mafia

Senior Bombshells

Klubbens historie

Soon Cheerleading Rebels ble etablert 31 august 2015. Under kan du lese mer om hvordan klubben har utviklet seg – sesong for sesong. 

Sesongen 18/19

Høsten 2018 skjer det mange endringer:

 • Klubben får mer enn doblet kapasiteten og treningstiden i nye Brevik skole og Grendesenter.
 • Det blir opprettet eget lag for 1. klassinger; vi kaller dem for Cheerminions
 • Mini Babyboms opplever stor interesse, og vi deler derfor opp Mini i to: Babybombs White og Babybombs Purple.
 • Junior Dynamite rykket opp fra level 3 til level 5, og konkurrerer nå i NM!
 • To gutter er nå blitt seniorer, og de går over til Mafia som da blir et Senior Coed lag (level 5)
 • I tillegg opprettes lahget Bombshells, som er et rent senior jentelag i level 6 som også konkurrerer i NM!
 • Februar 2019 er det 140 medlemmer i klubben. 
Sesongen 17/18
 • Høsten 2017 ble senior-laget Mafia opprettet. Dette var et rent jentelag (AG).
 • Junior Dynamite er i level 3, og Senior Mafia er i level 5. Begge lagene tar med seg gull i både Norwegian Open, Winter Open samt NCL! Dette fører til at både Dynamite og Mafia rykker opp til neste level. Level 5 er det høyeste nivået for et juniorlag, og level 6 er det høyeste nivået for et seniorlag.
 • Klubben vinner den gjeve prisen #icheerfair som deles ut på NM/NCL.
Sesongen 16/17
 • Fra høsten 2016 ble juniorene splittet i ett Coed-lag (gutter og jenter) og ett All-Girl-lag (kun jenter).
 • Samtidig opprettet vi et Mini lag (2. og 3. klasse).
 • Våren 2017 teller klubben 80 medlemmer.
 • Klubben tar i bruk emneknaggen #screbelsfamily
Sesongen 15/16
 • Høsten 2015 startet vi opp med en Junior coed level  3 gruppe og en PeeWee gruppe, og vi hadde 50 medlemmer.
 • Vår første konkurranse var Summer Open 2016, og Coed-laget kom hjem med en bronsje.