Forsikringer og lisens

Som medlem i Soon Cheerleading er du dekket av ulike typer forsikringer basert på alder. De yngste er dekket av forsikring via NIF, imens medlemmer fra fylte 12 år må ha egen lisens (som også er en forsikring). Cheerleading regnes som «ekstremsport», og ordinær ulykkesforsikring dekker ikke ekstremsport. Som medlem i Soon Cheerleading er du dekket av følgende forsikringer:

  1. NIFs barneidrettsforsikring (tom 12 år)
  2. Lisens via NAIF (fom 12 år)
  3. Klubbforsikring via Soon Cheerleading
  4. Valgfri tilleggsforsikring

 

NIFs barneidrettsforsikring

Som medlem i Soon Cheerleading, og under fylte 13 år, er du dekket av en skadeforsikring som NIF (Norges idrettsforbund) har tegnet hos Gjensidige. Forsikringen er dekket via medlemskontingenten til Soon Cheerleading. Les mer på NIFs nettside, klikk her.

 

Lisens via NAIF

Som medlem i Soon Cheerleading, fra og med det året du fyller 12 år (de eldste peewee’ene), må du betale egen lisens. Lisensen kommer i tillegg til medlemskontingent og treningsavgift. Soon Cheerleading har valgt å fakturere lisens for de eldste på PeeWee laget da de kan delta på junior nivå. Alle utøvere på konkurranselagene (junior og senior) må løse lisens, og i den er det også en forsikring. Blir ikke lisensen betalt før konkurranse får ikke utøveren lov til å delta på konkurransen! Les mer om lisens på NAIS side: http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til AGS forsikring. Fyll ut skademeldingsskjema som du finner lenke til her: https://partner.agsforsikring.no/naif/. AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt. Du kan også ta kontakt med AGS Skadesenter: 906 18 401.

 

Klubbforsikring via Soon Cheerleading

Soon Cheerleading har tegnet egen klubbforsikring via Gjensidige. Forsikringen er et komplement til forsikringen fra NAIF for å dekke evnt. skade som skjer på dugnad. Ta kontakt med styret om det skjer skade på dugnad, så meldes skaden til Gjensidige. Les mer hva som er dekket i Forsikringsbevis dugnad.

 

Valgfri tilleggsforsikring

Utvidet forsikring er en frivillig forsikringsmulighet som kommer i tillegg til lisens. NAIF krever betalt lisens, men man kan velge å tegne en utvidet forsikring i tillegg. Les mer om vilkår og hvordan tegne tillegsforsikring på NAIF side: http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring