Forsikringsordningene i SC Rebels

Cheerleading regnes som «ekstremsport», og ordinær ulykkesforsikring dekker ikke ekstremsport. De yngste er dekket av forsikring via NIF, men også utøvere på barnelagene må ha egen lisens. Utøvere i SC Rebels er dekket av èn eller flere av følgende forsikringsordninger:

  • NIFs barneidrettsforsikring (tom 12 år)
  • Lisens via NAIF
  • Klubbforsikring via Soon Cheerleading
  • Valgfri tilleggsforsikring

Klikk under for å lese mer om de ulike forsikringsordningene.

NIFs barneidrettsforsikring

Som medlem i Soon Cheerleading, og under fylte 13 år, er du dekket av en skadeforsikring som NIF (Norges idrettsforbund) har tegnet hos Gjensidige. Forsikringen er dekket via medlemskontingenten til Soon Cheerleading. Les mer på NIFs nettside, klikk her.  

Lisens via NAIF
  • Lisensen har gyldighet fra 1.8 til 31.7 påfølgende år.
  • Lisensen kommer i tillegg til medlemskontingent og treningsavgift.
  • Lisens registreres av klubbene, og betalingsinformasjon sendes på mail til utøveren/foresatt.
  • Lisensen er personlig og følger utøveren selv om han/hun skifter klubb i løpet av lisensperioden.
  • Utøvere kan på MinIdrett.no se lisensen sin og finne betalingsinformasjon med KID-nummer.
  • Les mer om lisens på NAIF side: http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring

Aktivitetslisens

Er du utøver på ett av barnelagene (Mini eller PeeWee), skal du betale aktivitetslisens. Lisensen er pr. 2019 på 125,- pr. sesong.

Konkurranselisens

Er du utøver på junior eller seniorlag, skal du betale konkurranselisens. Lisensen er pr. 2019 på 475,- pr. sesong. Om utøver ikke har løst lisens, kan utøver heller ikke konkurrerer. Blir ikke lisensen betalt før konkurranse får ikke utøveren lov til å delta på konkurransen!

Melde skade

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til AGS forsikring. Fyll ut skademeldingsskjema som du finner lenke til her: https://partner.agsforsikring.no/naif/. AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt. Du kan også ta kontakt med AGS Skadesenter: 906 18 401.

Klubbforsikring via Soon Cheerleading

Soon Cheerleading har tegnet egen klubbforsikring via Gjensidige. Forsikringen er et komplement til forsikringen fra NAIF for å dekke evnt. skade som skjer på dugnad. Ta kontakt med styret om det skjer skade på dugnad, så meldes skaden til Gjensidige. Les mer hva som er dekket i Forsikringsbevis dugnad.

Valgfri tilleggsforsikring

Utvidet forsikring er en frivillig forsikringsmulighet som kommer i tillegg til lisens. NAIF krever betalt lisens, men man kan velge å tegne en utvidet forsikring i tillegg. Les mer om vilkår og hvordan tegne tillegsforsikring på NAIF side: http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring