SC Rebels starter opp med et helt nytt turnkonsept annenhver søndag for utøvere på Mini, PeeWee, Junior og Senior! Treningene gjennomføres på partalls-uker.
 
Vårt nye turnteam – Pierre og Nicolai – er ansatt med hovedansvar for turntreningene. Disse gutta er et særdeles godt team; de har jobbet sammen på Rush Oslo, de har begge turnkompetanse og utfyller hverandre utrolig godt.

Om turnkurset

Grunnleggende turnferdigheter er et viktig supplement i cheerleading, og SC Rebels ønsker å tilby våre utøvere et særdeles godt turntilbud for å styrke egne ferdigheter i forhold til eget nivå. Alle vil få rom for personlig utvikling her! Og dette vil definitivt være med på å løfte klubbnivået vårt enda et hakk opp! Etter styrets vurdering vil en ekstra satsning på turnferdigheter være nøkkelen for suksess for oss frem i tid. Vi ønsker å få alle så raskt som mulig opp i turnferdigheter, parallelt med at utøverne får god teknisk veiledning. På lang sikt vil denne satsningen kunne gjenspeiles på junior/seniornivå for våre konkurranselag, de får nemlig poeng avhengig av hvor mange utøvere på laget som behersker de forskjellige skillsene.
 

Treningstid og pris

Rebels tumbling turnkurs gjennomføres søndager i partallsuker.
– Mini og PeeWee kl.16-18
– Junior og senior kl.18-20
 
Pris: 750 kr pr semester
 
Søndag 8. og 22. september arrangerer vi åpen turntrening hvor du kan teste om dette er noe de ønsker å gå på.

Turntrenerne

 
Pierre Boniface er for tiden student og har takket ja til å være turntrener hos oss ved siden av sine studier. Han har en tung bakgrunn innen turn og parkour, har siden 12 års alder vært generelt interessert i turn og trent en del gymnastikk med venner på utsiden av arrangerte kurs.
Bakgrunn:
  • Trent med Furuset parkour 2014-2016
  • Turnet i voksenpartiet til Oslo turn 2018
  • Turnet i voksenpartiet til Drøbak turn 2018-d.d.
  • Pierre har vært parkourinstruktør i mindre perioder
  • Jobber pr. dags dato som trampolineinstruktør hos Rush Oslo. På Rush er Pierre med på å holde ukentlige kurs, samt camper i feriene 
Nicolai Sletner kjenner Rebels veldig bra, da han startet med cheerleading som utøver i SC Rebels i 2015. Nicolai er en dedikert utøver innen cheerleading og har hatt en enorm individuell utvikling i turnferdigheter siden han startet opp med vår idrett. Nicolai kunne verken turn eller cheer da han startet opp, men har nå svært god kjennskap til hvilke turnferdigheter som anerkjennes og teller i cheerleading.
Bakgrunn:
  • Utøver og trener i SC Rebels 2015-2017
  • Utøver i klubben OCT Galaxy 2017-2019
  • Parallellt var Nicolai innom Landslaget
  • Nå er Nicolai tatt ut som utøver ved laget Force i Vqueens
  • Nicolai har også jobbet på Rush Oslo