Flere av våre utøvere gleder seg stort til NM/NCL i cheer, en helg med fullt fokus på cheerleading og idrettsglede. NM/NCL i cheer vil avholdes 21.3-22.3.2020 ved Oslofjord Convention Center (OCC), og Soon Cheerleading klubb har flere lag som deltar i dette arrangementet.

Den siste tiden har det vært noe medieoppmerksomhet rundt Oslofjord Convention Center (OCC) hvor NM avholdes. OCC eies av Brunstad Christian Church (BCC). BCC sin holdning til blant annet homofili, har ført til at Håndballforbundet har valgt å legge regionale turneringer i aldersbestemte klasser til andre arenaer.

BCC sitt syn på homofili er totalt motstridende til vårt syn i Soon Cheerleading. Som klubb er det viktig å understreke at vi jobber verdibasert året igjennom, og vi ønsker at våre utøvere skal holde verdiene trygghet, lojalitet og glede tett til hjertene sine. Vårt fokus som klubb er at en at Rebelutøver ikke skal bruke sitt ungdomsliv med å skjule egen identitet, men ha rom og trygghet til å være hele seg selv. Vårt perspektiv er å utløse hele potensialet i deres idrettsprestasjoner ved at de kan være hele seg selv, bruke all energi på å nå idrettsmålene de setter seg og være trygge på miljøet de har rundt seg. Åpenhet, likeverd og inkludering settes derfor svært høyt hos oss.

NAIF har vært i dialog med OCC om dette emnet. OCC har signalisert til NAIF og i media at de vil gjøre endringer i sin eierstruktur. Soon Cheerleading ønsker som andre klubber å være en støttespiller for NAIF i denne prosessen.

Her finner du NAIFs uttalelse: https://amerikanskeidretter.no/uttalelse-fra-norges-amerikanske-idretters-forbund-naif-vedrorende-samarbeid-med-oslofjord-convention-center/