Styret for perioden 2022/2023 er

Aud Helene Alfheim – Leder – 93 26 62 18
Benedicte Schreiner Skas – Nestleder – 93 49 12 91
Ken Graham – styremedlem – 99 62 36 42
Edgar Skeie – styremedlem – 97 96 00 08
Fredrik Hetmann – styremedlem – 93 22 42 71
Dag-Vidar Sandaker – vara styremedlem – 91 68 94 70

Om du har spørsmål kan du kontakte styret på post@screbels.no
Klubbens lov (vedtektene)
Orgnr: 915 838 065

Veibeskrivelse