Lisens og forsikring

Cheerleading regnes som ekstremsport, noe som gjør at vi må ha et bevisst forhold til hvilke forsikringer som gjelder, samt betydningen av lisens. 

Obligatorisk lisens

Fordi cheerleading regnes som ekstremsport, har NAIF tegnet avtale med AGS Forsikring for idrettsskader. Grunnforsikringen dekker alle som har betalt sin lisens, og det er derfor et absolutt krav fra NAIF om at lisensen skal være betalt for at utøver skal kunne delta i organisert aktivitet.

  • Formålet med lisensen er todelt: bidra til økt aktivitetstilbud via forbundet samt gi forsikringsdekning.
  • Lisensen er obligatorisk og følger utøveren selv om han/hun skifter klubb i løpet av lisensperioden.
  • Lisensperioden følger sesongen, og er gyldig i perioden mellom 1.8 til 31.8 påfølgende år.
  • Lisensen kommer i tillegg til medlemskontingent og treningsavgift, og betales av utøver, eller utøvers foresatte.
  • Lisens registreres av klubbene, og betalingsinformasjon sendes på mail til utøveren/foresatt.
  • Utøvere kan på MinIdrett.no se lisensen sin og finne betalingsinformasjon med KID-nummer.
  • Utøvere på konkurranselag skal betale konkurranselisens. Om utøver ikke har gyldig lisens, kan utøver heller ikke konkurrerer. Blir ikke lisensen betalt før konkurranse får ikke utøveren lov til å delta på konkurransen! Pris for sesongen 22/23 er 515,- pr utøver.
  • Les mer om forsikringsdekningen til lisens på NAIF: http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring

Skade

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til AGS forsikring. Fyll ut skademeldingsskjema som du finner lenke til her: https://partner.agsforsikring.no/naif/. AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt. Du kan også ta kontakt med AGS Skadesenter: 906 18 401.

Annen forsikring

Soon Cheerleading har tegnet egen klubbforsikring via Gjensidige som dekker evnt. skade som skjer på dugnad. Ta kontakt med styret om det skjer skade på dugnad, så meldes skaden til Gjensidige. Les mer hva som er dekket i Forsikringsbevis dugnad.

Frivillig tilleggsforsikring er en forsikringsmulighet som kan tegnes i tillegg til lisens. Les mer om vilkår og hvordan tegne tillegsforsikring her: http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring