Lisens og forsikring

Cheerleading regnes som ekstremsport, noe som gjør at vi må ha et bevisst forhold til hvilke forsikringer som gjelder, samt betydningen av lisens.

Obligatorisk lisens

Fordi cheerleading regnes som ekstremsport, har NAIF tegnet avtale med Gjensidige Forsikring. Grunnforsikringen dekker alle som har betalt sin lisens, og det er derfor et absolutt krav fra NAIF om at lisensen skal være betalt for at utøver skal kunne delta i organisert aktivitet.

 • Formålet med lisensen er todelt: bidra til økt aktivitetstilbud via forbundet samt gi forsikringsdekning.
 • Lisensen er obligatorisk og følger utøveren selv om han/hun skifter klubb i løpet av lisensperioden.
 • Lisensperioden følger sesongen, og er gyldig fra 01.09  frem til 31.08 påfølgende sesong.
 • Lisensen kommer i tillegg til medlemskontingent og treningsavgift, og betales av utøver, eller utøvers foresatte.
 • Lisens registreres av klubbene, og betalingsinformasjon sendes på mail til utøveren/foresatt.
 • Utøvere kan på MinIdrett.no se lisensen sin og finne betalingsinformasjon med KID-nummer.
 • Utøvere på konkurranselag skal betale konkurranselisens. Om utøver ikke har gyldig lisens, kan utøver heller ikke konkurrere. Blir ikke lisensen betalt før konkurranse får ikke utøveren lov til å delta på
 • konkurransen! Pris for sesongen 23/24 er 625,-pr utøver.
 • Les mer om forsikringsdekningen til lisens på NAIF: https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/

Utvidet forsikring kan tegnes på to ulike måter:

 1. Man betaler det overskytende beløpet som utvidet forsikring koster for idretten utøveren driver, med samme KID-nummer og til samme kontonummer som man betalte til når man løste standard lisens.
 2. Man kan oppgradere fra standard lisens til utvidet forsikring i Min idrett. Dette gjøres ved at man trykker seg frem til den aktive lisensen man allerede ligger inne med. Ved å åpne denne vil man få muligheten til å trykke på en knapp som spør om du ønsker å oppgradere til utvidet forsikring. Da blir det overskytende beløpet lagt i handlekurven og man gjennomfører betalingen på vanlig måte med kort.
 3. Utvidet forsikring pris for sesongen 23/24 er 1785,- pr utøver

Skade

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til forsikringsselskapet direkte og ikke til forbundet/klubben.

 • All behandling må godkjennes i forkant av Gjensidige.
 • Forsikringen dekker kun behandling i Norge. Den dekker skader oppstått i hele verden, men behandlingen må foregå i Norge. Må man på sykehus utenfor Norge fordi man skader seg dekkes dette av den enkeltes reiseforsikring.

Skade meldes til Gjensidige forsikring: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring. Se nettsiden til Gjensidige for mer informasjon.

Idrettens skadetelefon: 987 02 033. NB! Gjelder kun de med utvidet forsikring.

Annen forsikring

Soon Cheerleading har tegnet egen klubbforsikring via Gjensidige som dekker evnt. skade som skjer på dugnad. Ta kontakt med styret om det skjer skade på dugnad, så meldes skaden til Gjensidige.