Varsling i idretten

SC Rebels ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I SC Rebels tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Når ett varsel kommer til oss i SC Rebels,  vil det være styreleder, Helene Alfheim som mottar varselet. Dersom du har spørsmål  om varlsingsaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er ett varsel kan du kontakte styreleder direkte på telefon eller mail så vil hun hjelpe deg med veien videre.

Om du har spørsmål om varsling eller håndtering av varsler, ta gjerne kontakt med NIF sine rådgivere

Ønsker du å varsle om kritikk verdige forhold – Trykk her

Ønsker du hjelpe en som vil varsle – Trykk her

Ønsker du hjelp til å håndtere ett varsel – Trykk her

Er du usikker på hva man kan og burde varsle om kan du lese mer om dette ved å Trykke her

NAIF sine sider om TRYGG IDRETT finner du her

Forøvrig finner du masse nyttig informasjon om hva som er greit og ikke i norsk idrett ved å Trykke her