Politiattest

Hvorfor politiattest?

Idrettsforbundet (NIF) har vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen omfatter både ansatte, frivillige og andre som innehar en rolle/arbeidsoppgave for klubben, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Krav om politiattest gjelder for alle over 15 år.

Søknadsprosessen

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per post. Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra SCRebels på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som fås etter at du har fyllt ut dette skjemaet, skal vedlegges søknaden.

Hvem må levere politiattest i SCRebels?

SCRebels krever politiattest for styremedlemmer og trenere.

Ansvarlig for politiattester i SCRebels er leder og nestleder.