Klubbregler

Klubbregler for medlemmer i Soon Cheerleading Rebels (SCRebels)

 1. Alle medlemmer skal til enhver tid følge lover og regler gitt av Norges Idrettsforbund(NIF) og eget særforbund Norges Amerikanske Idretter(NAIF).
 2. Innmelding til Soon Cheerleading Rebels skal skje via innmeldingsskjemaet. Utmelding skal skje via utmeldingsskjemaet
 3. Man betraktes som medlem først når treningskontigent er betalt. Kontingenten eller deler av kontingenten blir ikke refundert selv om medlemmet slutter midt i en sesong. Klubben sender alle fakturaer på epost via klubbadmin.
 4. Medlemmer kan ikke bruke utstyr, herunder også drakter fra Soon Cheerleading Rebels utenfor klubbarrangementer uten godkjenning fra styret først.
 5. Det er nulltoleranse for mobbing i Soon Cheerleading Rebels. Alle medlemmer har ansvar for å leve opp mot klubbens slagord “en for alle, alle for en”.
 6. Røyking og nytelse av alkohol er ikke lov i klubbsammenheng. Dette gjelder både utøvere, trenere, supportere og funksjonærer.
 7. Alle medlemmer på juniornivå eller eldre må betale lisens til NAIF hver sesong. Lisensen fungerer som forsikring for utøveren på trening/arrangementer i regi av klubben. Les mer om lisens på www.amerikanskeidretter.no
 8. Det arrangeres en dugnad hvert halvår (to pr. sesong) som er obligatorisk for alle utøvere. Dugnadene hjelper til med å finansiere utstyr til klubben, samt delfinansiering av drakter mm.  
 9. Alle treninger er obligatoriske, også helgetreninger. Ved høyt fravær kan utøver bli tatt ut som reserve på konkurranse/show.
 10. Alle medlemmer må betale sin treningsavgift/medlemskontingent og andre fakturaer i tide.
 11. Medlemmer som bryter med reglene kan bli ekskludert fra klubben etter vedtak fra styret.