Sportsplan

  • Den er et levende styringsverktøy for utøvere, trenere og ledere i SC Rebels.
  • Den er et hjelpemiddel for utøvere, trenere og ledere i barne- og ungdomsidretten i SC Rebels ved at den gir retningslinjer for de ulike rollene, og at den gir en oversikt over forventninger og ansvar som SC Rebels setter for de ulike roller, både generelt og mer spesifikt for de ulike alderstrinn/nivåer/levels.
  • Den skal gi en informativ oversikt over normal ferdighetsutvikling for ulike alderstrinn; som et spesifikt hjelpemiddel til trenere og for å gi informasjon til utøvere, foresatte og andre interesserte.

Linken finner du her