Vilkår

Hva er cheerleading?

Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet pyramider, kast, cheer (som er rop), hopp, turn og stunts. Cheerleading er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt.

Hver rutine består av flere sekvenser, disse lages etter 8’er takter, derav at vi teller til åtte. Vi setter da opp stunteserie, turnsekvens, pyramide og for noen dans. Vi rekker ikke å gå igjennom alt på en trening og må velge ut deler. Disse delene må vi bruke treningshelgene til å sy sammen til en helhet opp mot musikken. Det er derfor viktig at alle stiller på disse treningshelgene! Dersom utøver ikke kan delta på treningshelgen, er det opp til trenerne om utøveren blir satt som reserve.

Priser

Treningsavgiften pr. lag fastsettes i starten av sesongen.
I tillegg kommer andre utgifter:

  • Lisens fra NAIF. Fastsettes ved sesongstart.
  • Medlemskontingent. Fastsettes av årsmøtet.
  • Draktleie på 250,- pr. termin.
  • Konkurranseavgifter
  • etc.

All fakturering skjer via Spond, og innbetalinger gjøres også via Spond.

Treningstider og oppmøte

Treningstider blir lagt ut på Spond. Alle treninger er obligatoriske, også helgetreninger. Ved høyt fravær kan utøver bli tatt ut som reserve på konkurranse/show. Det er derfor svært viktig at trener får beskjed på Spond fra foresatte eller utøver så tidlig som mulig om utøver ikke kan delta på trening!

Konkurranser

Vi deltar på fire årlige konkurranser og avgift faktureres og må betales i forkant.

  • Winter Open – Januar
  • NCL – Mars
  • Next Generation (PeeWee) – Mai
  • Summer Open – Juni
  • Norwegian Open – November

Ekstratrening før konkurranse: I forbindelse med konkurranser er det stort sett alltid ekstra-trening i èn av helgen før selve konkurransen. Se Spond for oppdaterte tider.

Påmelding til konkurranser: Alle utøvere meldes på alle konkurranser. Konkurranseavgift belastes den enkelte utøver dersom det ikke er varslet forfall.

Konkurransedrakter: Både konkurranselag samt oppvisningslagene leier drakter. Leien er på kr. 250,- pr. termin.

Annet utstyr

Cheersko: Den enkelte utøver skaffer selv cheersko. Les mer på https://screbels.no/klubbklaer/

Sløyfer: Sløyfer for jentene bekostes av den enkelte, men bestilles av trener. Prisene varierer, men ligger på omtrent 200,- pr. sløyfe.

Klubbklær: Utover dette har klubben egne klubbklær, men det er ikke en forutsetning for å være med. Det er helt frivillig å kjøpe. Les mer på https://screbels.no/klubbklaer/

Dugnader

Det gjennomføres ulike former for dugnader gjennom sesongen. Klubben er avhengig av god deltakelse fra både utøvere og foresatte i dugnadene for å unngå økning i medlemskontingenten.

Forsikring

Medlemmer i Soon Cheerleading er dekket av ulike forsikringer. NIF, NAIF og klubben dekker både skade og dugnad, og det finnes også tilleggsforsikringer. Les om de forsikringene på https://screbels.no/medlem/forsikringer-og-lisens/

Utmelding

Utøveren er innmeldt i klubben/kurset inntil klubben mottar utmelding via  https://screbels.no/medlem/utmelding/.

Bilder

Vi tar bilder i hallen under trening, i sosiale settinger og på konkurranser. Bilder deles på sosiale medier som Instagram, Facebook etc. for å profilere lag og/eller klubben.

Informasjon

Vi holder informasjonen på følgende medier oppdatert:

 

Velkommen som utøver hos SC Rebels!